صفحه موقت روزنت بامداد

 

Sunday, September 19, 2004


 پيام جمعي از دانشگاهيان و فعالان
سياسي و مطبوعاتي ايراني به روشنفكران آمريكابه مناسبت سومين سالگرد فاجعه 11
سپتامبر جمعي از دانشگاهيان و فعالان سياسي و مطبوعاتي ايراني در نامه ای به روشنفكران
آمريكابه مناسبت سومين سالگرد فاجعه 11 سپتامبراز ا بسیاری از اقدامات دولت
آمریکا پس از یازده سپتامبر انتقاد کردند. متن کامل نامه به شرح ذیل می باشد:به نام خدا 


با سلام و
درود

بنيانگذاران
«ايالات متحده آمريكا» در پي تحقق يك جامعه آزاد و آباد آن كشور را ايجاد كردند
و آغاز آشنايي مردم ايران نيز با آمريكا براساس اين روياي جذاب بود. اين درك
تاريخي از شكل گيري آمريكا را رئيس‌جمهور ما در مصاحبه با خبرنگار سي. ان. ان.
همراه با پيام صلح و دوستي "ملت شريف ايران" به "ملت بزرگوار آمريكا" منعكس
كرد. آقاي خاتمي در آن شب از مهاجرت مسيحيان مؤمن و تلاش زحمتكشان و
آزادي‌خواهان بنيانگذار آن كشور سخن گفت كه "دوتوكويل" در كتاب معروف خود
"دموكراسي در آمريكا" به تصويرشان كشيده بود. اما آن سرزمين رويايي امروز در چه
وضعي است؟ آيا اينك درخواست لنگستون هيوز كه: "بگذاريد اين آمريكا رويايي باشد
كه روياپروران در روياي خويش داشته‌اند" مي‌تواند جامه‌ي تحقق بپوشد؟


هنگامي كه جنايت
11 سپتامبر 2001 ميلادي (20 شهريور 1380)به وقوع پيوست، ايرانيان با وجود آنكه
خاطره تلخ كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 (1953) را در ذهن داشتند، در سوگ
بي‌گناهاني قتل‌ عام شده در اين فاجعه نشستند، اما آنچه به فاصلة كوتاهي پس از
آن نصيبمان شد، جايي در "محور شر" و در مجاورت عراق تحت سلطة صدام بود. در
امتداد همين وضعيت، رسوايي وضعيت زندانيان در گوانتاناما و شكنجه در زندان
ابوغريب در نقطة اوج روندي قرار مي‌گيرد كه از تئوري "محور شر" آغاز شده است و
هنوز بايد منتظر بود تا پيامدهاي سنجيده و ناسنجيدة خود را آشكار كند.


وقتي امروز از
عينك حافظة تاريخي به ابوغريب مي‌نگريم، سازمان اطلاعات و امنيت رژيم شاه
(ساواك) را مي‌بينيم با چند تكنيك اضافي نظير استفاده از سگ و تيراندازي به
اسرا از برج مراقبت و اشكال تازه‌اي از عمليات رواني - جنسي. آقاي جرج بوش در
واكنشي انفعالي و توجيه‌گرا گفت كه آن وحشي‌گري‌ها طبيعت مردم آمريكا را
بازنمي‌تاباند. اين سخن درست است، اما وي فراموش كرد به آن پس زمينة فرهنگي
خشونت اشاره كند كه هواداران جنگ و ميليتاريزم در درون جامعه آمريكا تبليغ
مي‏كنند.ما در ساية اين رخدادهاي تلخ،
اهميت ابتكار عمل رييس جمهور ايران را در ارسال پيام صلح و دوستي به ملت آمريكا
بهتر درك مي‌كنيم. فراتر از آن، امروزه فهم تفاوت اساسي ميان دو آمريكايي كه او
در  مصاحبة تاريخي خود با سي.ان.ان

مطرح كرد، به يك ضرورت فوري تبديل
شده است. در
واقع
در همان جا كه آقاي جرج بوش، جنگ در منطقه خليج فارس و در حقيقت در درون حوزة
تمدنيِ ما را يك "ضرورت" جلوه مي‌دهد، ما به ضرورت ملي و انساني گفت‌وگو با
نمايندگان آن آمريكاي ديگر و متفاوت كه سرزمين آزادگان خوانده مي‌شد، بيشتر پي
مي‌بريم. ما در پاسخ به

نظريه
"يا با ما هستيد يا
با آنها"، گزينة سومي پيش رو مي‌نهيم و صريحاً اعلام مي‌كنيم كه با آزاديخواهان
آمريكا از هر گرايش و گروه كه جنگ را گزينة اصلي خود نمي‌دانند و پايان اشغال
را مطالبه مي‌كنند، اشتراك منافع (در مفهوم كلان ملي، منطقه‌اي و جهاني) داريم.
در عين حال عميقاً متأسفيم كه چرا راهي را كه رييس‌جمهور ايران و همتاي او در
آمريكا آغازگر آن بودند، تا منتهاي منطقي خود پيگيري نكردند و به فرجام نهايي
نرساندند. در حقيقت گفت‌وگوي چند جانبه، نه فقط ميان ايران و آمريكا، بلكه با
ديگر كشورهاي
ذي‏نفع يا
قدرتمند
در امتداد طبيعي
خود مي‌توانست بسياري از اشكال دولتي و غيردولتي تروريسم را به احاطة خود
درآورد و مانع وقوع جنگ شود. بسياري از جناياتي كه بعدها خيابان‌هاي استانبول و
رياض و بغداد و بسلان و
جاكارتا
و رفح و غزه
را به خون شهروندان بيگناه آلوده
ساخت اجتناب پذير بود اگر سياستي انساني و همه‌جانبه

در كاخ سفيد و كاخ كرملين
در امتداد همبستگي جهاني
بلافاصله پس از حادثه
11 سپتامبر تدوين مي‌شد و تك‌جانبه‌گرايي فرصت‌هاي تاريخي را به هرز نمي‌برد
.
به بيان ديگر مردم جهان
در حالي سومين سالگرد فاجعه تروريستي 11 سپتامبر را پشت سر گذاشتند كه عملكرد
غلط و غيرانساني دولت آقاي بوش همبستگي عموم ملت‌ها را در همان آغاز وقوع اين
جنايت دچار انشقاق كرده‌ است.


از سوي ديگر امروزه،
سدي از اقتدارگرايي، انحصار و تنگ‌نظري كه در داخل ايران در برابر جنبش
اصلاح‌طلبي برافراشته شده، تلفيقي ناميمون با ضخامت تيره و خشن گوني‌هاي

كشيده بر
سر قربانيان
ابوغريب يافته است و اين دو، تصوير ايرانِ پس از دوم خرداد و آمريكاي "رؤيايي"
را به دور دست‌هاي قلمرو رؤيت ناظران تبعيد كرده است.


آمريكايي كه
نماينده آن با گشاده‌رويي پذيراي ايده گفت‌وگوي تمدني در آغاز هزاره سوم ميلادي
شد و وزير خارجه آن با پوزش‌طلبي از كودتاي 28 مرداد 1332 تا آستانه‌ي برقراري
يك ارتباط سياسي و "برابر حقوق" با ايران پيش رفت، اكنون به آمريكايي بدل شده
است كه نوع ديگري از "تماس" با ساكنان حوزه تمدني ما برقرار مي‌كند؛ نه
گفت‌وگوي دو سوية تمدني كه تك‌سخنيِ بازجويان؛ نه تماس انديشه‌ها و افكار و نه
بومي‌سازي دموكراسي‌خواهيِ روشنفكران ملّي؛ كه بومي‌سازي  فنون شكنجه بر مبناي
آموزه‌هايي كه فرهنگ‌شناسي منطقه‌اي شكنجه‌گران از نقاط "آسيب‌پذير" و
"تحقيرپذير" قربانيان مسلمان به دست دهد.


آنچه اين روزها به
وضوح مشاهده مي‌كنيم، نوعي اسراييلي شدن روز افزون سياست خارجي آمريكاست. به
عبارت ديگر، تعميم تجربة سياست بولدوزرها و تانك‌ها و هلي‌كوپترهاي رفح و غزه
در فلوجه و نجف و كربلا پيش چشمان ماست. امروزه به جاي كلاس‌هاي درس
روزنامه‌نگاري و دموكراسي كه در طرح خاورميانه بزرگ وعده‌اش داده مي‌شد، عملاً 
اين نظاميان آمريكايي هستند كه اصول "جنگ شهري" و مديريت زندان‌ها را از
همتايان اسراييلي‌شان مي‌آموزند يا از تجارب آنان در سرزمين اشغالي بهره
مي‌برند. در اين ميان همسويي كثيري از آزاديخواهان و روشنفكران و سياستمداران و
نمايندگان ملت آمريكا با وجدان زخم خورده جامعه جهاني مايه تسلي ماست.


ما به عنوان
شهروندان ملتي كه پيش از جنايت هولناك 11 سپتامبر، پرچم دموكراسي و جامعه مدني
را در منطقه برافراشته‌ايم، ضمن همدردي با بازماندگان قربانيان تروريسم در
ايالات متحده، اعلام مي‌كنيم آنچه ما را در رنج قربانيان جنگ و خشونت و شكنجه
در عراق شريك مي‌كند، خويشاوندي انساني و اسلامي با برادران و خواهرانمان در
كشور همسايه است. هر چند، به موازات آن، مي‌توانيم بخشي از دردهايمان را با
آزادي‌خواهان منتقد و معترض آمريكايي تقسيم كنيم. ما نيز همچون آنان براي
وطنمان رؤياي دموكراسي، حقوق بشر و جامعه مدني داريم و از اينكه اين آرمانها
توسط مردم‌ستيزان تهديد شود، رنج مي‌بريم.


 ما به عنوان
شهروندان ملتي كه عرصة روزنامه‌نگاري، يكي از مهمترين حوزه‌هاي تجلّي
اصلاح‌طلبي و دموكراسي‌خواهي آن بود، به روزنامه‌نگاران جسور آمريكايي كه جنايت
جنگي شكنجه‌گران را افشا كردند درود مي‌فرستيم و خود را در كنار آنان قرار
مي‌دهيم. ما به عنوان حاميان مجلس اصلاحات، آن دسته از نمايندگان شجاع و
آزادي‌خواه آمريكايي را كه نظاميان را احضار و استيضاح كردند، تحسين مي‌كنيم و
از آنان مي‌خواهيم در امتداد همين اقدام، عذرخواهي بنيادي‌تري به جرج بوش تحميل
كنند و او را به پوزش‌طلبي از بيان گفتمان "شيطان" در حق ملل "محور" وادار
نمايند.


ما به عنوان
دانشگاهيان، نويسندگان، رونامه‌نگاران، فرهنگيان و در يك كلام روشنفكران ايران
و به استناد تجارب كشورمان تأكيد مي‌كنيم كه فعلاً و تا اطلاع ثانوي اين
اقتدارگراهاي عرصه سياست در همه كشورهاي منطقه، و از جمله در ايران هستند كه از
"برچيده شدن پروژه دموكراسي" در قالب آن مداخلات خشونت‌بار سود مي‌برند و از آن
به عنوان ابزاري در جهت سركوب دموكراسي‌خواهي در داخل اين كشورها بهره‌
مي‌جويند. شعار آقاي بوش مبني بر اينكه "يا با ما هستيد، يا با بنيادگرايان و
بن لادن"، در اين سوي جهان، سخت به كمك اقتدارگراهاي داخلي آمده است تا با
معكوس‌سازي آن، انتخابات آزاد را مخدوش و نمايشي كنند و همة ابعاد و اضلاع
گوناگون اصلاح‌طلبي و دموكراسي‌خواهي ملّي را به وجهي سلبي - و در جهت مشاركت
مردمي در برابر دشمن خارجي - تقليل دهند. همچنان‌كه در آستانه انتخابات و رد
صلاحيتهاي گسترده داوطلبان مجلس هفتم شاهد بوديم، ارعابگريِ آمريكا فضاي جامعه
ما را تا حدودي قطبي كرد و نگرانيِ برحق در قبال خطر بالقوّه يا بالفعل آمريكا،
دامنة مانور اصلاح‌طلبان را محدود نمود. هر چند هوشياري مردم ايران اجازه تحقق
خوابهاي آشفته اقتدارگراها را به آنان نخواهد داد.


امروز در اين سوي
جهان آزادي‌ها و دستاوردهاي جنبش اصلاح‌طلبي ملت ايران، توسط كساني تهديد
مي‌شود كه خوراك تبليغاتي آنان تنگ‏نظري‌ها و سياست‌هاي غلط رهبران كاخ سفيد
است. به همين علت، اعلام مي‌كنيم. صرف‏نظر از هر معامله‌ احتمالي عليه جنبش
اصلاح‌طلبي ملّت ايران و عليه حق تعيين سرنوشت عراقي‌ها و افغاني‌ها و
فلسطيني‌ها، ارتباط، همبستگي و همكاري آزاديخواهان و عدالت طلبان در سرتاسر
دنيا فضا را براي تروريست‌ها،‌جنگ طلبان و مستبدان منطقه و جهان تنگ و زمينه
تحقق مردم‌سالاري و استقرار صلح را در منطقه حساس خاورميانه مساعد خواهد كرد.


ما بر اين باوريم
كه در اين "جهانِ جهاني شده" كه توسط تروريسم، جنگ و مداخلة خشونت‌بار تهديد
مي‌شود، آزادي در تهران و واشنگتن و بغداد و كابل و رياض و بيت المقدس يك كل به
هم مرتبط است و تا زماني كه، آزادي‌خواهان آمريكايي نتوانند " بقول لنگستون
هيوز سرزمينشان آمريكا را بار ديگر بازپس ستانند"
، سرزمين‌هاي ما نيز
همواره در معرض تهديد باقي خواهند ماند. آزاديخواهان و صلح طلبان همه كشورها
بايد براي مقابله با اين وضعيت چاره‌‌اي بينديشند.


 


 


11
سپتامبر 2004


20 شهريور 1383


 


 


 


 

 


1.             
آزادي محمد2.             
آصفي حميد3.             

آقاجري زهره4.             

آملي مقدم ناصر5.             

احراري حميد6.             
احمدي محمدعلي7.             
احمدي نعمت8.             
ادب بهاءالدين9.             
اربابي حسن10.        

ارغنده‌پور كريم11.        
اسلامي يدالله12.        
اسماعيلي حميد13.        
اشقاق مرتضي14.        

اكبري محمدعلي15.        

اكبرين محمدجواد16.        
اكرمي علي17.        
اميني اسدالله18.        
انصاري‌راد حسين19.        
ايازي محمدعلي20.        
 ايزدي
مصطفي21.        
بازرگان ابوالفضل22.        
بازرگان عبدالعلي23.        
بازرگان فرشته24.        
بازرگان محمدنويد25.        
بازرگاني كمال الدين26.        
باستاني حسين27.        
بختيارنژاد پروين28.        

بديع‌زادگان سيداكبر29.        

برهاني رحمت الله30.        

بسته نگار محمد31.        
بني‌ اسدي‌محمدحسين32.        
بهزادي محمد33.        
بي‌طرف صفا34.        
پايا حسين35.        
پايا علي36.        
پدرام مسعود37.        
پورعزيزي سعيد38.        
پيران پرويز39.        
پيش‌بين محمود40.        
پيمان حبيب الله41.        
پيمان مجيد42.        
تاجرنيا علي43.        
تاج‌زاده سيدمصطفي44.        
تاجيك عبدالرضا45.        
تكفلي غلامحسين46.        
تنها مصطفي47.        
تهراني رضا48.        
توسلي غلامعباس49.        
توسلي محمد50.        
توسلي محمدرضا51.        
توكلي خالد52.        
تولايي مجيد53.        
جلالي زاده جلال54.        
جلايي‌پور حميدرضا55.        
جمشيدي فريده56.        
جوادي‌حصارمحمدصادق57.        
حاج كتابي علي58.        
حجاريان سعيد59.        
حريريان حسين60.        
حقيقت جو فاطمه61.        
حكمت علي62.        
حكيمي ابوالفضل63.        
حكيمي عبدالكريم64.        
خاتمي سيدمحمدرضا65.        
خرم امير66.        
خسروي همايون67.        
خليلي‌اردكاني‌ محمدحسين68.        
خوش‌محمدي اسماعيل69.        
دادخواه سيدمحمدعلي70.        
دادفر محمد71.        
دادمهر رسول72.        
داسه حاصل73.        
داودي مهاجر فريبا74.        
درايتي مصطفي75.        
دردكشان مصطفي76.        
درودي سعيد77.        
دروديان محمدحسين78.        
دواني مصيب79.        
رئيس طوسي رضا80.        
رباني محمدصادق81.        
رجائيان محمدجواد82.        
رجايي عليرضا83.        
رضائي احد84.        
رضاخاني بهمن85.        
رضوي‌فقيه سعيد86.        
رفيعي حسين87.        
زاهد فياض88.        
زره ساز جمال89.        
زمان حسين90.        
زماني محمدابراهيم91.        
زندي نيا پرويز92.        
زهدي محمدرضا93.        
زيدآبادي احمد94.        
ساريخاني عليرضا95.        
ساعي احمد96.        
سپهر مسعود97.        
سجادي داريوش98.        
سحابي عزت الله99.        
سحابي فريدون100.    
سحرخيز
عيسي101.    
سعدايي
محمدعلي102.    
سرچمي
محمد103.    
سلطاني
عبدالفتاح104.    

سليماني بهيار105.    
سمتي
هادي106.    

سيدآبادي علي‌اصغر107.    

سيف‌زاده سيدمحمد108.    
سينايي
وحيد109.    
شاكري
ابراهيم110.    

شانه‌چي محمد111.    
شاه
حسيني حسين112.    
شريعتي
سعيد113.    
شريف
محمد114.    
شكري
كاظم115.    

شمس‌الواعظين ماشاءالله‌116.    
شيرزاد
احمد117.    
صديقي
نادر118.    
صابر
فيروزه119.    
صالح
جلالي رضا120.    

صباغيان هاشم121.    
صدر
رضا122.    

صدرحاج‌سيدجوادي احمد123.    
صلواتي
فضل‌الله124.    
صميمي
كيوان125.    
ضرغامي
علي اشرف126.    
ضرغامي
فريدون127.    

طالقاني اعظم128.    

طالقاني طاهره129.    

طالقاني حسام130.    

طالقاني نرگس131.    
طاهري
اكبر132.    
طاهري
محمد133.    
طيراني
امير134.    
عبادي
شيرين135.    


عباس‌زادگان سيدجعفر136.    


عسگري داود137.    


عرب‌زاده حسن138.    


عرب‌سرخي فيض‌الله139.    


عليزاده نائيني علي140.    

علوي‌تبار علي‌رضا141.    
عمادي
محمدجعفر142.    
عمراني
محمود143.    
غروي
علي اصغر144.    
غروي
عليرضا145.    

غفارزاده سعيد
146.    

غفاري مسعود


147.    
غني
مهدي148.    

فراهاني مجيد149.    
قابل
احمد150.    
قابل
هادي151.    

قلي‌زاده رحمانقلي152.    
قياسي
حجت‌الله153.    
قوچاني
محمد154.    

كارشناس مجيد155.    
كارگشا
رحمان156.    

كاظميان مرتضي157.    

كامبوزيا جعفر158.    
كديور محسن159.    
كردپور خسرو160.    
كردپور مسعود161.    

كميجاني فرج162.    
كولايي
الهه163. 


كيانوش‌راد محمد164.    

گلابي جعفر165. 

گل‌افرا بيژن166. 

گوارايي فاطمه167. 
لدني
مسعود168. 

لقمانيان حسين169.    


مجاهد حسين170.    


محققي محسن171.    


محمدي اردهالي محمد172.    


محمدي نرگس173.    


مدني سعيد174.    


مرتاضي لنگرودي مرضيه175.    


مزروعي رجبعلي176.    


مسكين مصطفي177.    


مسموعي رضا178.    


مصطفوي ليلا179.    


مصطفوي مصطفي180.    


مصلحي عباس181.    


مظفر محمد‌جواد182.    


معين فر علي اكبر183.    
مفيدي
بدرالسادات184.    
مقدم
مرتضي185.    
ملتي
فهيمه186.    
منتظري
احمد187.    

منصوريان خسرو188.    
مولايي
يوسف189.    


مومني محمود190.    


ميرخاني امير191.    


ميرزاده وحيد192.    


ميرزايي الله كرم193.    


ميرشمس شهشهاني ابوالفضل 194.    

نبوي سيداحمد195.    
نراقي
حسن196.

نعيم‌پور محمود197.
نكوروح
محمود198.
نكوفر
محمدتقي199.
نوحي
سيدحميد200.
نوربخش
منوچهر201.
نوري
كسري202.
ولي
بيك باقر203.
ولي
بيك جليل204.


واعظ عبايي مهدي205.


ورپايي رسول206.
هاشمي
ناصر207.
هدايتي
سيدهاشم208.


هاديان ناصر209.


هادي‌زاده علي اصغر210.


هادي زاده يزدي هادي211.


هندي عليرضا212.


هوشمند احسان213.


بحيايي علي فريد214.


يزدي ابراهيم215.


يگانلي ناصر216.


يوسفيان رضا


 

 


// posted by baamdad @ 5:28 AM

This page is powered by Blogger. Isn't yours?