صفحه موقت روزنت بامداد

 

Tuesday, September 14, 2004

مدارس انتحاري در ايران 

در خبرها آمده است در ايران مدارسي براي تعليم عمليات انتحاري يا چنانکه در ايران از
آن ياد مي شود استشهادي تاسيس شود. شاگردان اين مدارس مي آموزند که چگونه ضمن کشتن
خود به نيروهاي اسرائيلي نيز ضربه وارد آورند يا سلمان رشدي را بکشند. تعدادي از
مقامهاي جمهوري اسلامي از جمله چند نماينده مجلس در ميان ثبت نام کنندگان عمليات
انتحاري ديده مي شوند.

روز پنجشنبه در همايشي در بوشهر اعلام شد که طرح تاسيس مدارس انتحاري يا چنانکه در ايران آن را مي نامند استشهادي در دست بررسي است. ظاهرا در اين مدارس قرار است نحوه و شگردهاي عمليات انتحاري آموزش داده شود.

محمدعلي صمدي، دبير اجرايي همايشي با عنوان پاسداشت بين المللي مجاهدان شهادت طلب گفته
است طرح تاسيس اين مدارس در مراحل مقدماتي است.

چند ماه پيش همزمان با اوج گرفتن خشونتها و درگيري نيروهاي آمريکايي با شيعيان در نجف
همايشي با عنواني مشابه در تهران برگزار و شروع به ثبت نام از داوطلبان عمليات
استشهادي کرد. داوطلبان عمليات شهادت طلبانه يا انتحاري در ايران، کشتن سلمان رشدي،
نيروهاي اسرائيلي و آمريکايي را مد نظر دارند و اخيرا نيز يک يگان عمليات انتحاري
در بوشهر براي دفاع از تاسيسات هسته اي بوشهر اعلام آمادگي کرده و شکرالله عطارزاده
نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نخستين نفر در اين ستاد عملياتي ثبت
نام کرده است.

دبير همايش مجاهدان شهادت طلب مي گويد: تا کنون 25 هزار نفر در اين ستاد که يک ستاد بين
المللي است ثبت نام کرده اند و اين افراد پس از تعليم و آموزش در ماموريت انتحاري
عليه منافع اسرائيلي شرکت مي کنند. آقاي صمدي همچنين گفته است عمليات اين افراد که
کشتن سلمان رشدي و نيروهاي اسرائيلي است، نيازي به اجازه حاکم شرع ندارد، چون اين
اجازه قبلا از جانب آيت الله خميني صادر شده است.

يادآوري مي شود که بر اساس سنت تشيع فتواهاي مرجع تقليد درگذشته فقد براي کساني
معتبر است که در زمان حيات آن مرجع از مقلدان او به شمار مي رفتند.حسين
شريعتمداري، مدير مسئول و نماينده آيت الله خامنه اي در روزنامه کيهان نيز که در
همايش بوشهر شرکت کرده با اشاره به اين که در استراتژي ترسيم شده از سوي آيت الله
خميني براي مقابله با قدرتهاي استکباري، عمليات شهادت طلبانه جايگاه ويژه اي دارد
گفت: مرگ براي شهادت طلبان آغاز حيات جاودان است و براي دشمنان پايان همه چيز و
افتادن در عذاب دردناک الهي است. بنابراين در هر دو حالت پيروزي متعلق به شهادت
طلبان است.
روزنامه کيهان چندين هفته است که در سرمقاله و يادداشتهاي روز خود به موضوع عمليات
انتحاري مي پردازد. اين روزنامه در يادداشت روز شماره يکشنبه 15 شهريور به تمجيد
عمليات انتحاري از فلسطين پرداخته و سپس با اشاره به آنکه تهديدهاي جرج بوش را در
کشاندن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت بلوف ناميده است مي گويد: تيرهاي شيطان
به آخر رسيده، اما ما هنوز تيرهاي اصلي را نيفکنده ايم.This page is powered by Blogger. Isn't yours?